Tuurlijk

“Tuurlijk, ja!” als antwoord op een vraag van de klant: “Tuurlijk kan dat, vanzelfsprekend!”

“Tuurlijk!” als basis voor hoe we naar leren en ontwikkelen kijken: Groei ontstaat vanuit wat er ‘van nature’ wel al is. Het is al aanwezig, het gaat om het ontvouwen van het potentieel. We kijken vooral naar dat wat er goed gaat en waarom.

“Tuurlijk!” we werken met beeldmateriaal; we aanschouwen, bekijken, kijken, onderscheiden, ontwaren, merken op, bespeuren en zien. Om zo te leren zien welk effect je houding heeft op de leerling. En om te zien wat jij doet of zegt zodat dit telkens lukt. Om zo van en met elkaar te leren.

Tuurlijk! is een bedrijf van Anne-Marie Gielen, gespecialiseerd in in-company scholingstrajecten Didactisch Coachen en het opleiden tot geregistreerd Beeldcoach.

Didactisch Coachen

Tuurlijk! zet zich in voor het ideaal dat iedere leraar, om te beginnen in Nederland, de attitude en de vaardigheden zal hebben om als een Didactisch Coach leerlingen te begeleiden.

Een leraar die de grondhouding van een Didactisch Coach heeft, geeft effectieve feedback en stelt open vragen die tot denken aanzetten. En draagt daarmee bij aan leren en motivatie.

Feedback geven en open vragen stellen:

ontlokt positieve initiatieven
versterkt zelfreflectie en zelfbewustzijn
bekrachtigt zelfregulatie
vergroot het zelfvertrouwen.

Beeldcoachen

Tuurlijk! leidt professionals op tot Beeldcoach zodat zij doelgericht kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de eigen (school-)organisatie.

De opleiding tot Beeldcoach stelt je in staat om een ander, veelal jouw collega en/of leidinggevende, te ondersteunen in zijn of haar reflectie. Hij of zij kijkt naar beeldmateriaal waarop hij/zij zelf te zien is tijdens interactie met leerlingen of collega’s.

Als Beeldcoach ga je uit van wat-er-wel-al-lukt. Met behulp van de beelden krijg je gemakkelijker een gesprek over wat er te zien en te horen is en hoe dat op het moment van kijken naar het beeld beleefd wordt.

Anne-Marie Gielen en V&F Onderwijs Consult: Didactisch Coachen

Reeds een aantal jaren is Anne-Marie Gielen verbonden met Lia Voerman en Frans Faber van V&F Onderwijs Consult. In eerste instantie gedurende opleidingen tot Beeldcoach en Didactisch Coach, later als samenwerkend partner; senior trainer Didactisch Coachen en opleider Beeldcoachen.

Anne-Marie Gielen (Tuurlijk!) werkt per 1 januari 2019 nóg nauwer samen met V&F Onderwijs Consult. Per 1 september 2019 neemt zij de dagelijkse leiding aan V&F Onderwijs Consult over. Tevens is zij vanaf die datum lid van het bestuur van de Stichting Didactisch Coachen.

Deze stap waarborgt de groei van V&F Onderwijs Consult en Didactisch Coachen. De overdracht van V&Fconsult helpt ook bij het verwezenlijken van ons gezamenlijke ideaal: ‘ervoor zorgen dat alle onderwijsgevenden vanuit de attitude en bekwaamheden van Didactisch Coachen hun leerlingen leren begeleiden’.

Lia Voerman en Frans Faber blijven actief in Didactisch Coachen. Zij blijven actief op scholen, in opleidingen en blijven zich bezig houden met de verdere ontwikkelingen en onderzoek van Didactisch Coachen, echter niet meer als eindverantwoordelijke. Dat deel neemt Anne-Marie over.
V&F Onderwijs Consult blijft samenwerken met haar andere partners en daarnaast natuurlijk ook met alle andere trainers van de Stichting Didactisch Coachen.

Aanmelden

Loading

Over Anne-Marie Gielen

Mijn passie voor het leren en motivatie krijgt al jaren vorm binnen het onderwijs.
Zestien jaar heb ik gewerkt als leraar basisonderwijs. Daar heb ik aan den lijve ervaren hoe
‘onmiddellijk’ de werksituatie van leraren is. Onderwijs is een complex vak en dat maakt
het juist zo interessant. De samenhang tussen het ontwikkelen van vaardigheden, het
toevoegen van kennis en het werken vanuit relatie met de ander blijft mij boeien.
Samen met mijn VeerKrachtGroep collega’s heb ik de afgelopen 10 jaar met passie
gewerkt aan het van betekenis zijn voor leraren, teams en directies. Om daarmee
gezamenlijk dit mooie vak meer inhoud, kwaliteit en diepgang te geven.

Nu is de tijd gekomen om vorm te geven aan een nieuw geheel onder de naam “Tuurlijk!”. Hiermee focus ik mij volledig op
Didactisch Coachen en Beeldcoachen, om dat tot een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijssysteem te maken in
Nederland.

Wilt u méér weten over Didactisch Coachen, Beeldcoachen of over het begeleiden van scholen in transitie, neem dan contact
op met Anne-Marie Gielen via dit e-mailadres: info@tuurlijk.nl.